OptionalRegion1 Title Meta Key Mata Name Keywords

SolidCAM

SolidCAM

SolidCAM โปรแกรมสร้างชิ้นงาน 3DCAD พร้อมทำ CAM ได้ในตัวเอง

SolidCAM – The Leading Integrated CAM Solution.

SolidCAM

สามารถใช้สร้างงานด้าน Part , Part+Assemblies , Part+Assemblies+Drawing
สร้าง G-Code และ M-Code ให้กับเครื่องจักร CNC ได้ทุกชนิด

iMachining 3D คำนวณงานกัดเหล็กอัตโนมัติกัดได้ลึกกว่าเร็วกว่า

เป็น Module เพิ่มเติมสำหรับโปรแกรม SolidCAM สามารถสร้างทางเดินของมีดกัด (Tool Path) ในแบบ 3D Roughing และ Rest Rough ที่ใช้เวลาน้อยลงถึง 50% จาก Tool Path ทั่วๆไป โดยใช้วิธีการตัดเฉือนจากผิวล่างสุดขึ้นมาสู่บนสุดของชิ้นงาน (Step Up) และสามารถเก็บผิว Rest ได้โดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องสร้าง Operation เพิ่มเติมอีก นอกจากนี้โปรแกรมยังสามารถคำนวณหาเนื้อชิ้นงานที่จำเป็นต้องตัดเฉือนออกมากที่สุดออกเป็นอันดับแรกเมื่อเทียบจาก Stock ของชิ้นงานที่เราได้กำหนดไว้ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้การยกของ Tooling ใช้ระยะที่สั้นกว่า ซึ่งส่งผลให้เราสามารถกัดงานในขั้นตอนหยาบได้รวดเร็วกว่าโปรแกรม CAM อื่นๆ